Integritetspolicy

Version 1.0

28 Juni 2022

Forseti Services Limited, vilket härefter också kommer refereras till som ”Operatören”, ”Datakontrollanten”, eller ”Vi”, värdesätter och respekterar våra spelares och besökares integritet.

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om metoderna och syftena för hur vi behandlar din personliga data (”spelardatan”), och att informera dig om dina rättigheter när det kommer till behandlingen av denna data. Genom att godkänna denna integritetspolicy, bekräftar du att du förstår och godkänner användandet av dina personuppgifter som framställt i denna integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren för denna integritetspolicy, vänligen använd inte webbsidan eller delge oss med dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ska läsas tillsammans med våra regler och villkor.

Operatören kan periodvis göra ändringar till denna integritetspolicy och kommer att informera dig om dessa ändringar genom att lägga upp de modifierade villkoren på webbsidan. Operatören kan också komma att informera dig personligen om viktiga förändringar i denna integritetspolicy. Du uppmuntras att regelbundet besöka denna integritetspolicy för att hålla dig uppdaterad om information gällande behandling av spelardata.

Varför vi behandlar din spelardata

Personlig data gör det möjligt för operatören att identifiera spelaren. När du registrerar dig på webbsidan ombeds du att uppge dina personuppgifter (ditt namn, födelsedatum, e-post etc.) och när du väljer att göra en insättning eller ett uttag ombeds du att uppge din finansiella information (bankkonto och debet eller kreditkortsuppgifter). Vi kan begära andra dokument som en kopia av ditt ID, pass, körkort, kreditkort och adressbevis för att verifiera din identitet. För särskilda transaktionssummor så måste vi också få tag i uppgifter som styrker dina tillgångars källor.

Genom att logga in på webbsidan så ger du oss godkännande att samla in och lagra din platsinformation. Detta behövs för att försäkra oss om att du inte spelar i ett begränsat land. Ett land är begränsat om spel i det landet är förbjudet enligt lag och kräver en lokal licens.

Vi behandlar endast din spelardata när vi har rättslig grund att göra så. Behandlingen kan antingen grundas på ditt samtycke, att fullfölja kontraktet mellan oss och dig, att vi uppfyller vår rättsliga plikt eller vårt rättmätiga intresse. Om du vägrar att förse oss med din spelardata kan vi inte ge dig tillgång till tjänsten eller delar av tjänsten.

Vi får ditt samtycke för vissa behandlingsaktiviteter under registreringsprocessen när du aktivt godkänner behandlingen genom att kryssa i en ruta. Uppfyllandet av kontraktet kräver att vi t.ex. behandlar dina konto och debet eller kreditkortsuppgifter när du registrerar dig som en spelare med riktiga pengar eller väljer att göra en insättning eller ett uttag.

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla våra rättmätiga intressen. Sådana intressen är att skydda oss och alla andra användare på webbsidan från bedrägeri som innefattar användandet av stulna kreditkort eller någon annan bedräglig eller kriminell aktivitet (inklusive chargeback eller annan omvänd betalning). För att uppfylla dessa intressen måste vi jämföra dina uppgifter mot och dela din spelardata med andra spelsidor, banker, kreditkortsföretag och andra bedrägeribekämpningsagenturer. Vi har också ett rättmätigt intresse att bibehålla och förbättra våra kundrelationer och vår service, samt att möjliggöra mer effektiv marknadsföring. För att uppfylla dessa intressen kan vi använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, informera dig om ändringar på webbsidan och skicka kampanjerbjudanden gällande spel på webbsidan om du inte begärt något annat. Vi kan också behandla dina personuppgifter för statistik eller för att bedriva forskning.

Vi kan också behandla dina personuppgifter för att foga oss efter våra rättsliga förpliktelser. T.ex. så kräver lagstiftningarna om bekämpning av penningtvätt alla finansiella institutioner att samla och protokollföra personlig data för att verifiera en spelares identitet och för att rapportera alla transaktioner som väcker misstanke.

Hur vi samlar in spelardata

Vi samlar in din spelardata primärt för vårt registreringsformulär. Din finansiella information samlas in genom en säker server (SSL) för din registrering som spelare med riktiga pengar. Andra dokument kommer att laddas upp genom ditt spelarkonto om det är nödvändigt.

För att hindra bedräglig eller kriminell aktivitet kan vi också samla in spelarens finansiella information från andra spelsidor på nätet, banker, kreditkortsföretag och andra bedrägeribekämpningsagenturer.Vi kan också föra bok över korrespondens, vare sig via webbsidan, e-post, telefon eller andra medel.

Vi kan också föra bok över korrespondens, vare sig via webbsidan, e-post, telefon eller andra medel.

Datalagring

Vi lagrar din personliga data under en period nödvändig för oss att uppfylla syftena som framställts i denna integritetspolicy om inte en längre lagringsperiod är nödvändig eller tillåten enligt lag. Vi kan också lagra nödvändig personlig data för att lösa tvister, upprätthålla våra regler och villkor samt foga oss efter tekniska och rättsliga skyldigheter gällande säkerheten, integritet och opererandet av webbsidan och vår tjänst.

Generellt så lagras din personliga data under minst hela längden för vår relation, och som licensmyndigheten kräver. Följaktligen kommer dina personuppgifter lagras under minst fem år efter stängningen av ditt konto (om tillämpligt) eller den senaste kontakten med oss från dig. Där det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter kommer vi radera dem snabbare. Om du begär att inte ha tillgång till webbsidan, mobilapplikationerna och tjänsterna (dvs. självexkludering) kommer vi lagra denna information under minst sju år.

Vem vi delar din personliga data med

Generellt så kommer ingen personlig data att säljas eller delas med någon annan person eller företag annat än med marknadsföringspartnern ansvaring för att bibehålla den personliga datan.

För att hindra bedrägeri så kan vi dela din personliga data med andra spelsidor på nätet, banker, kreditkortsföretag eller andra bedrägeribekämpningsagenturer. Vi kan också dela din personliga data med myndigheter om vi har en rättslig skyldighet att göra det.

Vi delar din personliga data med vår marknadsföringspartner. Glitnor Marketing Limited kommer behandla din data för att förse dig med kampanjer och för att foga sig efter rättsliga förpliktelser. Om du vill veta mer om hur denna behandling utförs av Glitnor Marketing Limited, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vi kan också dela din personliga data med andra tredje parter i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering, försäljningen av en väsentlig del av våra aktier och/eller tillgångar eller annan bolagsförändring.

Några av de parterna vi delar din personliga data med kan vara lokaliserade utanför EU och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När vi transfererar din data utanför EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet gör vi det i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen. Som licenskrav lagrar vi all speldata under licensen som beviljats av de maltesiska myndigheterna på en server i Malta. Vi använder lämpliga skydd för att försäkra oss om att en nödvändig nivå av dataskydd bibehålls. Sådana skydd kan t.ex. inkludera användandet av avtalsklausulsmodeller godkända av EU-kommissionen.

Säkerhetsåtgärder

Operatörens ansträngningar för att bibehålla strikta säkerhetsåtgärder på webbsidan och dess associerade webbplatser så att inget otillåtet användande, förlust och/eller dataalternering kan göras mot spelaren och spelarkontots data.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din dator av din webbläsare. De används för många saker, till exempel att komma ihåg om du har besökt webbplatsen tidigare, för att få tillgång till ditt konto - eller för att hjälpa oss ta reda på hur många nya webbplatsbesökare vi får varje månad. De innehåller information om användningen av din dator, men inkluderar inte personlig information om dig. Cookies kan inte skada din dator och innehåller inga virus.

1 HUR VI ANVÄNDER COOKIES

Varumärket använder cookies för att förbättra din upplevelse på denna webbplats. Vi vill informera dig om några saker om våra cookies:
• Vissa cookies är viktiga för att webbplatsen ska fungera korrekt.
• Vi använder analytiska cookies för att hjälpa oss förstå vilket innehåll som är mest användbart för våra besökare.
• Vi använder cookies för reklam ändamål

2 OLIKA TYPER AV COOKIES

Säkerhet: Dessa cookies tillåter oss att säkra åtkomst till ditt konto;
Preferens: Dessa cookies används för att lagra dina preferenser.
Analytisk: Vi spårar trafikmönster för webbplatser för att identifiera populärt webbplatsinnehåll och potentiella webbplatsproblem;
Webbplatsinställningar: Vi presenterar webbplatsen annorlunda om du hade en balans när du loggar ut eller inte. (deponera eller återuppta webbplatsflödet). Om vi vet att du hade en balans när du loggade ut kommer du att presenteras med ett återuppta/inloggningsflöde.

3 TREDJE PART COOKIES

Social delning och andra tjänster vi erbjuder drivs av andra företag. Dessa företag kan släppa cookies på din dator när du använder dem på vår webbplats eller om du redan har loggat in på dem. Se deras specifika cookie-policy för mer information. De tredje parterna vi arbetar med är Facebook, Google-annonser, Bing-annonser och Mina Affiliates.

4 REKLAM

Genom att acceptera cookie-policyn tillåter du oss att lagra tredjepartscookies för spårningssyften med hjälp av en extern tjänst. Detta kan användas för att rikta in sig mot dig när du använder tjänster online som Facebook, Twitter eller Bing-annonser.

Dina val angående cookies

Du kan välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie ställs in eller så kan du välja att stänga av alla cookies; du gör detta genom dina webbläsarinställningar. Varje webbläsare är lite annorlunda, så titta på webbläsarens 'Hjälpmeny' för att lära dig rätt sätt att ändra dina cookies. Om du stänger av cookies har du inte tillgång till många funktioner som gör din upplevelse mer effektiv och vissa av våra tjänster fungerar inte korrekt. Om du blockerar eller tar bort cookies från webbplatsen kommer du att förhindra att du använder webbplatsen, eftersom det avsevärt nedgraderar webbplatsens funktioner.

Andra anknutna webbsidor

Där det finns en länk från webbsidan till en annan relevant sida, kommer denna integritetspolicy att sluta gälla när du lämnar sidan.

Din rätt att göra invändningar mot behandlingen av personlig data

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter till direktmarknadsföring.

I den utsträckning behandlingen av dina personuppgifter är baserad på vårt eller en tredje parts legitima intresse har du rätt att göra invändningar mot behandlingen av skäl som rör din speciella situation. När du använder din rätt att invända är du skyldig att definiera den särskilda situationen för vilken du invänder mot databehandling.

Du har rätten att när som helst göra invändningar mot behandlingen av din data för spel. När du gör det instruerar du oss att stänga ditt konto, vilket kommer hindra dig från att få tillgång till ditt konto. Vi kommer lagra din data så länge som licensmyndigheterna kräver.

Du kan använda din rätt att göra invändningar mot databehandlingen genom att kontakta vår kundtjänst.

Dina övriga rättigheter

Du har alltid rätten att ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av din personliga data.

Du har rätten att få tag på information om den personliga datan som samlas in för behandling, och rätten att få en kopia av sådan data. Du är också berättigad att få all personlig data korrigerad eller raderad som är oriktig, utdaterad, onödig eller strider mot databehandlingens syfte.

Du är också berättigad till att vi begränsar behandlingen av din personliga data när du t.ex. väntar på vårt svar på din tillgång eller raderingsförfrågan.

Du har rätten att få den personliga datan som rör dig, som du har försett oss med, i ett maskinläsbart format, och få rätten att skicka detta data till en annan kontrollant.

Om du misstänker att vi inte följer de tillämpliga dataskyddsregleringarna har du rätten att framföra ett klagomål hos kompetent dataskyddsmyndighet.

Du kan enkelt ta tillbaka ditt samtycke och ändra kanalerna som används för kampanjmeddelanden när som helst genom att kontakta oss.

Då och då kan vi uppdatera denna policy, så gå igenom den regelbundet.

Datakontrollantens kontaktuppgifter:
DPO
FORSETI SERVICES LIMITED (company no. C 101070)
62/63 Villino Zammit, Triq Il-Kbira, Sliema, SLM 1541, Malta
privacy@glitnor.com

Ifall du vill utöva dina rättigheter eller om du har ytterligare frågor angående hur vi behandlar data så ber vi dig att kontakta vår Data Protection Officer ("DPO") genom att skicka oss ett mejl till privacy@glitnor.com