Regler och villkor

20/07/2023

Version 1.3

1. Allmänt
2. Ditt användarkonto
3. Placera din insats och/eller spela genom att använda tjänsterna
4. Dina skyldigheter som användare
5. Skyldigheter och regler för användning av chatten
6. Undantagsfall och avbrutna spel
7. Ansvarsfullt spelande
8. Särskilda villkor
9. Rapportering för bekämpning av penningtvätt
10. Immaterialrätt
11. Integritetspolicy
12. Klagomål
13. Lagföreskrivna rättigheter
14. Ansvarsbegränsning
15. Brott, straff, uppsägning
16. Uppdelning av avtal
17. Tilldelning
18. Tillämplig lag och behörig domstol
19. Bonusvillkor

1. Allmänt

Forseti Services Limited är ett aktiebolag registrerat i Malta och föremål för maltesisk lag, med registreringsnummer C 101070 och registrerat på adressen Level 8 - Glitnor Group, The Centre, Tigné Point TPO0001, Malta.

Webbplatsen happycasino.se drivs och sköts av Forseti Services Limited (”Operatören” eller ”företaget”) och är licensierad och reglerad av den Svenska Spelinspektionen.

Webbplatsen www.happycasino.se ägs av Glitnor Marketing Limited.

Alla betalningar som går genom webbplatsen hanteras och samlas in av Forseti Services Limited.

”Spel” är alla de spel som finns tillgängliga på webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, kasino och live-kasino, sportbetting och andra spel som vid olika tidpunkter kan göras tillgängliga på webbplatsen. Operatören förbehåller sig rätten att lägga till och ta bort spel från webbplatsen efter eget gottfinnande.

Dessa allmänna villkor (”allmänna villkor”) reglerar din användning (”dig” eller ”spelaren”) av de spel som tillhandahålls på någon av företagets webbplatser, mobil och/eller genom annan mjukvara som tillhör, drivs av eller licensieras till Forseti

Forseti Services Limited, härefter (”Forseti ”, ”mjukvara” eller ”webbplatser”) som det ibland kan anges, och relaterad möjliggörande internet, URL:er, mobil eller annan mjukvara av dig (”du” eller ”spelaren”).

Dessa allmänna regler och villkor fastställer hela avtalet mellan dig och Forseti då företaget vad avser mjukvaran, och i fall av bedrägeri, står över alla tidigare och samtidiga kommunikationer och förslag, vare sig de är muntliga, skrivna eller elektroniska, mellan dig och företaget med avseende på mjukvaran. Dessa allmänna villkor utgör ett bindande avtal mellan dig och Forseti och träder i kraft så fort du accepterar villkoren genom att kryss för rutan ”Jag accepterar” i avtalen. Genom att acceptera försäkrar du företaget att du har läst dessa allmänna villkor och samtycker till dem. Genom att använda mjukvara som tillhöra, drivs av eller är licensierad till företaget försäkrar du att du samtycker till dessa allmänna villkor.

Du måste läsa dessa allmänna villkor noggrant i dess helhet innan du kryssar i rutan ”Jag accepterar”. Om du inte samtycker med någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor får du inte använda eller fortsätta använda några av de tjänster som företaget tillhandahåller.

Forseti förbehåller sig rätten att ändra eller göra tillägg i dessa allmänna villkor när lagen kräver eller på grund av ändringar i företagets processer eller rutiner. Du kommer att meddelas i förväg för eventuella förändringar och du måste acceptera det nya avtalet innan det börjar gälla. Om du inte godkänner de nya uppdaterade allmänna villkoren måste du upphöra med att använda mjukvaran.

Regler och förklaringar vad gäller spel som tillhandahålls i separata länkar på webbplatserna, eller förklaringar och villkor gällande mjukvaran som anges däri, är införlivade i dessa allmänna villkor genom hänvisning.

Rubriker i fetstilt i dessa allmänna villkor används endast för översiktligheten och ska inte påverka din tolkning av dessa allmänna villkor.

2. Ditt användarkonto

2.1 Användarregistrering

För att du ska kunna göra satsningar med någon av mjukvarorna måste du först personligen registrera dig hos Forseti och öppna ett konto (”användarkonto”). Användarkonto tilldelas samma innebörd som ”Spelarens konto”.

Ditt spelarkonto måste vara registrerat i ditt eget, korrekta namn. Endast ett konto får öppnas per kund.

Du får endast ha ett användarkonto. Om du försöker att öppna ytterligare användarkonton kommer de konton du öppnar att blockeras eller stängas. Om du upptäcker att du har mer än ett användarkonto under olika namn måste du genast meddela Forseti omedelbart.

Eventuella andra konton du öppnar hos oss blir “dubblettkonton”. Om du öppnar ett dubblettkonto kan alla konton du öppnat att stängas av oss genast och:

a) alla överföringar från ditt konto och ditt dubblettkonto görs ogiltiga.

b) alla insatser eller insättningar som gjorts med ditt konto och ditt dubblettkonto görs ogiltiga.

c) alla utdelningar, vinster eller bonusar som du vunnit eller förvärvat under den tiden ditt dubblettkonto var aktivt kommer att förverkas av dig och kan återkrävas av oss och du måste återbetala till oss eventuella medel som du har tagit ut från ditt konto och ditt dubblettkonto.

Vid registrering kommer de uppmanas att välja sin bank genom den unika betalningsleverantören som används och autentisera sig själva med Bank ID. Spelaren går då med på att dela sin data med betalningsleverantören som i sin tur delar denna information med oss. Sedan kommer de behöva bekräfta sin identitet genom att logga in med deras bankinformation eller myndighetsutfärdade ID. Transaktionen kommer endast slutföras när personnumret har kontrollerats och bekräftats genom olika datakällor. Väl bekräftat så kan spelaren sedan ange sin e-postadress och/eller sitt telefonnummer och kontot kommer då skapas.

Kontot kommer ha följande detaljer:

- Fullständigt namn

- Fullständig adress

- Födelsedatum

Forseti kan begära att du tillhandahåller ytterligare information/dokument för att verifiera din identitet, exempelvis en kopia av ditt pass. Om du inte förser företaget med begärda dokument, eller om informationen eller dokumenten som du tillhandahåller är falska eller vilseledande, kan ditt användarkonto blockas eller stängas och medlen anses förverkade.

Var väl medveten om att minderårigt spelande är olagligt. Om Forseti inte kan bekräfta att du är myndig kan ditt spelarkonto stängas temporärt. Om du bevisas vara minderårig vid en tidpunkt då du spelat eller gjort spelöverföringar så;

- kommer ditt spelarkonto stängas av

- alla överföringar som du gjort som minderårig och alla relaterade medel som satts in kommer att ogiltigförklaras

- alla insatser som gjorts då du var minderårig kommer att ogiltigförklaras och

- eventuella vinster som du gjort under den tiden kommer att förverkas och du kommer att återbetala eventuella medel som du har tagit ut från spelarkontot till operatören.

Det är ditt ansvar att säkerställa att den information som du förser oss med är sann, fullständig och korrekt och att du håller informationen uppdaterad.

Det är helt och hållet ditt ansvar att se till att inloggningsuppgifterna hålls säkra. Du får inte lämna ut dina inloggningsuppgifter till någon. Forseti är inte ansvarig för eventuellt missbruk eller felaktig användning av ditt användarkonto av tredje part på grund av att du, oavsett om det är avsiktligt eller av misstag, aktivt eller passivt, lämnat ut dina inloggningsuppgifter till tredje part.

Forseti förbehåller sig rätten att vägra att registrera ett konto eller att stänga ditt konto efter eget gottfinnande. Dock kommer alla pengar på ditt konto att återbetalas och eventuella kontraktuella skyldigheter som redan avtalats att följas.

Forsetis anställda får inte registrera konton för personligt bruk.

Företaget håller dina medel i ett separat bankkonto så att de hålls åtskilda från företagets egna konton i enlighet med företagets lagstadgade skyldigheter. Dessa medel är inte skyddade vid insolvens.

Skulle du, någon familjevän eller annan nära bekant vara en politiskt exponerad person (PEP) är du inte tillåten att öppna eller fortsätta använda ett konto och måste informera oss omedelbart. Forseti kommer periodiskt att undersöka alla konton och alla PEP undersökningar som döms ge ett positivt resultat kommer att stängas.

2.2 Insättningar till användarkonto

Du kan endast delta i spelen om du har tillräckligt med tillgängliga medel för den insats som deltagandet kräver. Forseti ger dig ingen som helst kredit för att delta i något spel.

Du bör endast använda betalningssätt som är giltiga och lagligen tillhör dig när det kommer till insättning av medel på ditt konto.

Du får inte använda medel som härrör från olagliga aktiviteter eller källor eller som är behäftigade med eller kopplade till olagligheter eller orättfångna medel.

Detaljer gällande behandlingstid och avgiftsstruktur för de olika betalningsmetoderna som används finns på tillgängliga på sidan och kan ändras från tid till annan.

Du får inte överföra medel från ditt konto till andra spelare eller ta emot pengar från andra spelare på ditt konto, eller överföra, sälja och/eller förvärva användarkonton.

Forseti kan debitera avgifter för behandling av insättningar. Avgifterna kan förändras med tiden, befintlig avgiftsstruktur anges på relevant sida på webbplatsen.

Forseti förbehåller sig rätten att sätta minimum och maximala insättningsgränser så som står angivet på de relevanta sidorna på denna webbplats, och ändra det närsomhelst vid eget gottfinnande.

Forseti förbehåller sig rätten att använda ytterligare procedurer och åtgärder för att verifiera din identitet när du gör insättningar till ditt användarkonto.

Forseti är inte en finansiell institution och skall därför inte behandlas som en sådan. Ditt konto kommer inte att få någon ränta på insatta medel.

All information gällande insättning av medel hittas under sidorna ”Mitt konto” och ”Insättning” på webbplatsen. Du kan använda vilken du vill av de insättningsmetoder som anges där, de kan dock förändras från tid till annan.

Din bank kan komma att ta ut avgifter för banköverföringar och andra betalningsmetoder.

2.3 Uttag från användarkonto

Du kan ta ut valfri summa upp till kontantsaldot i ditt användarkonto genom att förse Forseti med ett giltigt meddelande om uttaget på webbplatsen, om insättningen gjordes utan att använda en bonus. Uttag av kontantsaldot är inte möjligt om insättningen görs med en bonus. Supporten kan ta bort bonusen och vinster om du vill ta ut din insättning.

Minsta uttag är 100 kr eller motsvarande, Forseti kommer att lägga till en behandlingsavgift på 50 kr för alla begärda uttag under minsta uttagsbelopp.

Observera att produkter hos operatören konsumeras direkt vid spel. Företaget kan därför inte tillhandahålla återbetalningar, uppsägning av tjänster eller returer av varor när det kommer till spel. När du spelar med riktiga pengar kommer pengarna automatiskt att dras från ditt användarkonto.

Forseti accepterar inte förfrågningar gällande uttag via telefon eller e-post. Meddelanden om uttag kan endast göras via företagets webbplats.

Du måste först avbryta alla utestående insatser för att kunna frigöra saldot i ditt användarkonto eller ta ut pengar.

Du bör endast använda kreditkort eller andra betalningssätt som är giltiga och lagligen tillhör dig när det kommer till uttag av medel från ditt konto.

Uttag från ett spelarkonto görs genom betalningar till kontoinnehavaren eller överföringar till ett bankkonto som står i kontoinnehavarens namn, efter kontoinnehavarens tycke. När så är möjligt kommer Forseti att begränsa uttag så att de görs till samma konto som används av kontoinnehavaren för att göra insättningar.

Detaljer gällande behandlingstid och avgiftsstrukturer för de uttag och metoder som används finns tillgängliga på sidan ”Betalningsalternativ” och kan ändras från tid till annan. Vidare kommer Forseti att behandla ditt uttag inom 5 arbetsdagar från det att kundens dokument tagits emot av oss och verifierats.

Forseti förbehåller sig rätten till ytterligare steg för att säkerställa efterföljande av lagar gällande uttag av medel som inte används för insatser samt att granska ditt beteende på webbplatsen och användning av spel för att upptäcka oregelbundna spelmönster. Företaget förbehåller sig rätten att undanhålla och/eller konfiskera uttag ifall oegentligheter dyker upp under dessa ytterligare steg och/eller om företaget anser att oregelbundna spelmönster föreligger.

Om Forseti av misstag krediterar ditt konto med vinster som inte tillhör dig, oavsett om det är på grund av ett mänskligt eller tekniskt fel, förblir beloppet operatörens egendom. Beloppet kommer att dras från ditt användarkonto så snart företaget blir medvetet om misstaget. Om du tar ut pengar som inte tillhör dig, utan att det påverkar andra lösningar och åtgärder som kan vara tillgängliga enligt lagen eller på annat vis, kommer beloppet att utgöra en skuld till Forseti . Du är skyldig att omedelbart rapportera varje tillbud gällande felaktig kreditering till Forseti, detta ska rapporteras via e-post.

Företaget måste informera dig om vad som händer med de medel som företaget håller åt dig och i vilken utsträckning dessa medel skyddas vid insolvensskydd. Företaget håller dina medel i ett separat bankkonto så att de hålls åtskilda från företagets egna bankkonton.

Forseti kommer utföra ytterligare verifieringsprocedurer som kan innefatta men inte begränsas till kopior av spelarens pass, elräkningar, bank- eller kreditkortsutlåtande och dokument som bevisar tillgångar/inkomstkälla.

I förekommande fall förbehåller sig företaget rätten att kreditera dig med samma metod som du tidigare använt för att göra en insättning.

Vinster krediteras till ditt personliga användarkonto.

När du begär ett uttag av vinster förbehåller sig Forseti rätten att betala ut den begärda summan upp till maximalt 50 000 kr per dag, 250 000 kr per vecka och inte mer än 500 000 kr per månad. Dessa gränser gäller inte vinster från progressiva jackpottar i nätverket.

Transferering av tillgångar mellan spelare är strängt förbjudet.

För att ta ut någon summa pengar från en spelares konto måste insättningens totalbelopp omsättas minst en gång. Forseti förbehåller sig rätten att införa en administrativ avgift på 30% ifall någon omständighet auktoriserad av dem berättigar ett uttag innan totalbeloppet omsatts.

2.4 Inaktiva användarkonton

Ett inaktivt konto är ett konto som inte har använts på 12 månader med ett saldo med riktiga pengar.

Konton utan inloggning eller spelare hanteras av Forseti i en specifik process.

Tolv (12) månader efter senaste inloggningen förbehåller företaget sig rätten att debitera 50 kr eller motsvarande per månad i administrativ avgift så länge saldot är plus och kontot förblir inaktivt.

Kontoinnehavare som vill återfå pengar från ett stängt, låst eller uteslutet konto rekommenderas att kontakta kundtjänsten.

2.5 Avsluta ett användarkonto

Du kan när som helst kontakta kundtjänsten via e-post från webbplatsen om du vill stänga ditt konto. Företaget kommer att återbetala alla medel från ditt användarkonto efter avdrag av tillämpliga uttagsavgifter. Om ditt konto stängs på grund av oro kopplad till möjligt spelberoende ska detta anges.

Forseti förbehåller sig rätten att stänga ditt användarkonto och återbetala det saldo som är tillgängligt för insatser till dig efter avdrag av relevanta uttagsavgifter, efter företagets absoluta gottfinnande och utan någon skyldighet att ange en orsak eller meddela detta på förhand.

Om vi upptäcker, eller har anledning att tro, att du tar del, eller har tagit del i en eller fler av följande aktiviteter:

(i) fusk (inkluderar korträkning eller exploatering av ett spel eller fel i spelet); och/eller

(ii) maskopi med andra spelare eller förvrängning av spelet på något sätt (inkluderar exploatering av ett spel eller fel i spelet genom samarbete med andra, användning av ”bottar” eller liknande mjukvara eller manipulering av mjukvara); och/eller

(iii) bedrägligt beteende eller kriminell aktivitet (inkluderar pengatvätt eller kreditkortsbedrägeri); och/eller

(iv) att avsiktligt bryta mot dessa regler och villkor i din användning av webbsidan eller deltagande i spelen, så kan vi påbörja en utredning och begränsa ditt konto förestående dess utfall (inkluderar alla förestående begäranden om uttag). Om vi efter att ha utrett, har anledning att tro att du deltog i en av de ovannämnda aktiviteterna kommer vi stänga ditt konto. Vi kan också stänga ditt konto under följande omständigheter:

(v) du inte klarar av våra kontroller för att bekräfta eller ta reda på källan till dina medel

(vi) vi har anledning att tro att du är minderårig; och

(vii) du har försett oss med falsk eller missvisande information

Kan vi förse en tredje part med dina personuppgifter för utredning av din aktivitet eller ditt konto (som det står skrivet i vår integritetspolicy).

3. Placera din insats och/eller spela genom att använda tjänsterna

Det är ditt ansvar att se till att detaljerna för varje insats eller liknande transaktion som du lägger genom att använda tjänsterna (en ”transaktion”) överensstämmer med de relevanta regler för spel eller vadslagning.

Maximala insats som kan läggas på ett casinospel är 50 000 kr eller motsvarande valuta.

Vi förbehåller oss rättas att neka den fullständiga eller en del av alla transaktioner som begärts av dig.

Ingen transaktion är godkänd av oss förrän du har gett riktig bekräftelse (eller den annars har bekräftats av oss). Om du undrar om en transaktion har godkänts borde du kontakta kundtjänst.

När en transaktion har godkänts av oss, så kan du inte avbryta transaktionen om vi inte annars går med på det.

Vi kan efter vårt eget gottfinnande (och så länge som ingen part får ett orättvist övertag) välja att godkänna en insats trots att det relevanta evenemanget har börjat. När det kommer till spelande, så ska spelreglerna bestämma punkten då inga insatser längre får godkännas av oss.

Vi kan avbryta eller ändra en transaktion enligt bestämmelserna i Avsnitt 3 del 8, Avsnitt 12 och/eller Avsnitt 9.

Om inte annat anges i spelreglerna kan jackpottar endast vinnas av en enda spelare.

Jackpottar finansieras endast med en % av en bekräftad insats.

Om någon Jackpot annulleras eller avslutas återbetalas jackpotten till de bidragande spelarna eller överförs till en annan Jackpot.

4. Dina skyldigheter som användare

4.1 Förklaringar och garantier

Du tillkännager och garanterar härmed att:

Du är över 18 år gammal, eller minst så gammal som föreskrivs i lagarna i den jurisdiktion som du lyder under, och du har enligt de lagar som gäller för dig rätt att delta i de spel som erbjuds på webbplatsen;

Du är bosatt i Sverige;

Du är ensamt ansvarig för att rapportera och redovisa eventuella skatter som du är skyldig att betala enligt gällande lagstiftning för eventuella vinster från Forseti;

Du deltar i spelen endast för underhållnings- och/eller fritidsändamål och endast som icke-professionell egen person;

Du deltar i spelen för egen räkning och inte för någon annan person;

All information som du förser Forseti med under detta avtals giltighetstid är sanningsenlig, fullständig och korrekt och du meddelar genast företaget om någon av denna information förändras;

De pengar som du sätter in på ditt användarkonto är inte behäftade med någon olaglighet och, i synnerhet, kommer inte från några olagliga aktiviteter eller källor;

Du förstår att du riskerar att förlora de pengar som du har satt in på ditt användarkonto om du deltar i något av spelen;

Du skall inte vara inblandad i bedrägliga aktivitet, i maskopi med andra, fixning, eller andra olagliga aktiviteter när det kommer till din eller tredje parts deltagande i något av spelen och skall inte använda mjukvaruhjälpmedel eller hårdvaruenheter för ditt deltagande i något av spelen. Företaget tillåter inte spel med hjälp av någon typ av robotar och/eller programmerade enheter. Forseti förbehåller sig härmed rätten att ogiltigförklara eventuella satsningar vid sådant beteende;

Spel som spela på vår hemsida ska spelas på samma sätt som spelen spelas i annan miljö. Detta innebär att spelarna bör vara artiga mot varandra och undvika ohövliga eller obscena kommentarer.

Forseti förbehåller sig rätten att avsluta och/eller ändra eventuella spel eller evenemang som erbjuds på webbplatsen och att begränsa och/eller vägra satsningar.

5. Skyldigheter och regler för användning av chatten

Som del av din användning av webbplatsen kan Forseti förse dig med en chattfunktion som modereras och styrs av oss. Vi förbehåller oss rätten att granska chatten och föra register över allt som skrivs på den. Din användning av chattfunktionen bör vara för fritids- och socialiserande syften och skall följa följande regler:

Du ska inte göra några uttalanden som är sexuellt eller grovt stötande, inklusive uttryck för trångsynthet, rasism, hat eller svordomar.

Du ska inte använda stötande användarnamn eller visningsnamn när du registrerar dig eller loggar in.

Du ska inte göra uttalanden som är kränkande, nedsättande eller trakasserande eller förolämpande mot webbplatsens operatörer.

Du ska inte göra uttalanden som annonserar, marknadsför eller på annat sätt relaterar till andra onlineenheter.

Du ska inte göra uttalanden om Forseti eller andra webbplatser som är anslutna till Forseti som är osanna och/eller skadliga för operatören.

Du skall inte använda chattrummen eller den separata chatten för att gå i maskopi med någon. Alla misstänkta chattar kommer att rapporteras till behörig myndighet.

Om du bryter mot någon av ovanstående bestämmelser gällande chattfunktionen kommer operatören att ha rätt att ta bort chattrummet eller genast avsluta ditt användarkonto. Vid ett sådan avslutande kommer operatören att återbetala alla de medel i ditt användarkonto utöver eventuella belopp som du för närvarande är skyldig oss (om några). Operatören rapporterar eventuella misstänkta chattar till den behörig myndighet.

6. Undantagsfall och avbrutna spel

Forseti förbehåller sig rätten att annullera och/eller förklara en insats ogiltig delvis eller till fullo om företaget, efter eget gottfinnande, anser det uppenbart att någon av följande omständigheter inträffat:

– du, eller personer som är direkt eller indirekt kopplade till dig, har påverkat ett evenemangs resultat.

– du och/eller personer kopplade till dig undviker direkt eller indirekt företagets regler.

– ett evenemangs resultat har direkt eller indirekt påverkats av brottslig verksamhet.

– ett evenemangs resultat har direkt eller indirekt påverkats av brottslig verksamhet.

– insatser har lagts och medvetet blivit lagda som parkerade med avsikt att lura kasinosystemet.

Forseti ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som anses eller påstås ha uppstått ur eller i anslutning till någon av mjukvaran eller dess innehåll, inklusive, men utan begränsning, förlust eller korruption av data, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, fel i kommunikation eller ledningar, någon persons felanvändning av webbplatsen eller dess innehåll eller några fel eller brister i innehållet.

Forseti är inte ansvarig för eventuella serverstörningar, driftstopp, lagg eller tekniska eller politiska störningar på spelet. Återbetalningar kan beviljas till spelare i sådana fall.

Vid en felkonfigurerad bonuskampanj eller betalningstabell och/eller fel i spelmjukvaran förbehåller sig företaget rätten att ändra spelarens saldon och kontouppgifter för att korrigera sådana fel.

Om spelaren blir medveten om möjliga fel eller ofullständigheter i mjukvaran, i bonusar eller på webbplatsen, samtycker han eller hon till att avstå från att utnyttja dem. Dessutom går spelaren med på att genast rapportera eventuella fel eller ofullständigheter till Forseti .

Då spel har startats men avbrutits på grund av ett systemfel kommer Forseti att återbetala beloppet som satsats i spelet till användaren genom att kreditera användarkontot eller, om kontot inte längre existerar, genom att betala det till användaren på ett godkänt sätt och om användaren har samlat på sig kredit då spelet avbryts krediteras användarkontot med kreditens monetära värde eller, om kontot inte längre existerar, betalas det till användaren på ett godkänt sätt.

Forseti förbehåller sig rätten att när som helst ta bort spel från webbplatsen. Evenemang eller spel som uppvisar inkorrekt beteende som påverkar vinster, speldata eller andra saldon och som kan bero på felaktig konfiguration eller en bugg kommer att avbrytas och tas bort från webbplatsen. Spelarsaldon och kontouppgifter kan ändras i sådana fall för att korrigera eventuella misstag.

Forseti förbehåller sig rätten att behålla betalningar om misstankar eller bevisar om manipulering av något av spelen och/eller mjukvaran existerar. Åtal kommer att väckas mot alla användare eller andra personer som manipulerar spelen och/eller mjukvaran eller försöker att göra det.

Återbetalningar kan ges under exceptionella omständigheter och i sådana fall ges de endast efter bedömning av operatören.

7. Ansvarsfullt spelande

Forseti stöder ansvarsfullt spelande. Du kan läsa mer om Ansvarsfullt spelande, förebyggande av spelmissbruk och få hänvisningar till professionell hjälp på hemsidan under “Ansvarsfullt spelande” samt på relevanta delar av sajten.

Vår mjukvara är framtagen i underhållningssyfte. Om du känner att du har, eller kan ha ett problem med vane- eller tvångsmässigt spelande rekommenderar vi att du undviker alla former av spel på Företagets hemsidor, samt att du undviker att delta i andra former av spelaktiviteter. Vi rekommenderar även att du söker professionell hjälp. Om du har diagnosticerats med någon form av tvångsmässigt spelmissbruk är det Operatörens starka rekommendation att du avstår från alla former av spelaktiviteter samt att du undviker mjukvaran som berörs i dessa Regler och Villkor.

Forseti förbehåller sig rätten att använda olika datakällor för att säkerställa att din inkomst överensstämmer med uppgifterna på ditt spelkonto. Vi förbehåller oss vidare rätten att tillämpa interna gränser vid eget gottfinnande för att fullfölja vår omsorgsplikt.

Forseti kan behöva komma i kontakt med dig via telefon för att säkerställa att du spelar ansvarsfullt. För att göra detta kan vi be dig att ge oss eller bekräfta ditt telefonnummer. Vi förbehåller oss rätten att tillämpa begränsningar på ditt spelkonto tills denna process är klar.

7.1 Spärrar

Du kan när som helst välja att sätta en gräns på ditt spelande: en spärr på insättningar eller; en begränsning på tiden du lägger på spelande. Vänligen se Ansvarsfullt spelande för mer information.

Du kan när som helst ändra eller ta bort spärrarna. En minskning kommer att genomföras omedelbart. Om du vill öka eller ta bort begränsningarna kommer detta träda i kraft efter en avkylningsperiod.

7.2 Självavstängning

Du kan välja att stänga av dig själv från att spela på våra hemsidor. Om du vill stänga av dig själv behöver du ta kontakt med vår kundtjänst och tydligt indikera din önskan om att bli utesluten från framtida spel. Du kan även välja att frivilligt stänga av dig själv genom att gå till dina kontoinställningar. Du kan hitta mer information under sektionen "Ansvarsfullt spelande " på hemsidan.

Om du skulle välja att självmant stänga av dig själv i enlighet med ovan kommer den kortaste avstängningsperioden att vara 24 timmar.

Oavsett varaktigheten på din avstängningsperiod kommer du att kunna fortsätta satsa hos Företaget och att motta marknadsföringsmaterial när avstängningen är slut.

Forseti uppmuntrar dig att utöka din avstängning till att innefatta eventuella andra speloperatörer som du använder.

Du måste ta ut din balans innan du stänger ditt konto. Om ditt saldo överstiger 100 kr eller motsvarande kommer du att kunna begära uttag, för att ta ut din balans under 100 kr kommer en behandlingsavgift på 50 kr att läggas till och du kommer behöva kontakta kundtjänst.

I samband med att du självmant begär att bli avstängd samtycker du till att uppge fullständiga och korrekta personuppgifter, nu och i framtiden, så att Din åtkomst till/användning av Hemsidan och Mjukvaran kan begränsas. Om du väljer att stänga av dig själv kommer vi att göra allt som står i vår makt för att försöka leva upp till din önskan om avstängning. Däremot samtycker du i och med din begäran om avstängning att Du själv har ett ansvar att inte försöka kringgå avstängningen. Med anledning av detta kan Operatören inte hållas ansvarig eller skadeståndsskyldig för konsekvenser eller förluster som Du kan komma att lida om Du börjar, eller fortsätter, att spela genom ytterligare spelkonton där du har ändrat någon av registreringsuppgifterna eller där du anger missvisande, felaktig eller ofullständig information eller på annat sätt försöker kringgå den avtalade avstängningen.

Sedan 1/1/2019 erbjuder den svenska spelmyndigheten ett nationellt själv-exkluderingssystem, spelpaus.se. I systemet kan spelare stänga av sig själva från alla spelleverantörers spel som är licenserade i Sverige och kräver registrering. Personer som har ett elektroniskt ID med ett svenskt ID-nummer kan stänga av sig själva elektroniskt. Spelare eller andra personer (inte registrerade) kan stänga av sig själva under en period från 1, 3 eller 6 månader eller tillsvidare. Tillsvidare-avstängningen kan inte tas bort förrän en period på 12 månader har passerat.

Om en spelare självmant väljer att stänga av sig själv via spelpaus.se erbjuder inte längre spelbolaget spel, marknadsför eller skickar e-post direkt till spelaren eller någon som exkluderat sig själv under en avstängningsperiod. En själv-exkludering som gäller tillsvidare eller en bestämd period kan inte göras ogjord. Detta innebär att en exkludering under en särskild period, t. ex 3 månader, inte kan avbrytas förrän perioden på 3 månader har passerat. En själv-exkludering som gäller tillsvidare kan inte tas bort förrän en period på 12 månader har passerat. Om en tillsvidare-avstängning inte tas bort efter 12 månader kommer avstängningen att fortsätta gälla. Spelare eller individer kan registrera sig, spela och få direkt marknadsföring för spel skickade till dem efter att avstängningen tagit slut.

8. Särskilda villkor

8.1 Allmänt

Alla de spel som erbjuda på webbplatsen kan ha specifika eller ytterligare regler och villkor. De regler som det länkas till från denna sida är en integral del av dessa allmänna villkor. Du anses ha accepterat de särskilda reglerna då du klickat på knappen ”SPELA” och skapat ditt konto.

9. Rapportering för bekämpning av penningtvätt

Spelare som är medvetna om någon misstänkt aktivitet som rör något av spelen på webbplatsen måste rapportera detta till operatören omedelbart.

För att utföra någon typ av transaktion kan Forseti utföra någon av de verifieringskontroller som krävs av företaget eller av tredje part (inklusive, men inte begränsat till, tillsynsorgan) för att bekräfta äganderätten till och ursprunget för de pengar som är inblandade, den sökandes identitet och att följa befintliga bestämmelser mot penningtvätt.

Forseti kommer att rapportera misstänkta transaktioner till de behöriga myndigheterna på Malta.

Forseti förbehåller sig rätten att blockera, stänga eller stänga av ett användarkonto och hålla inne medel om så begärs i enlighet med lagen om förebyggande av penningtvätt.

10. Immaterialrätt

Forseti och närstående företag äger rättigheterna till all mjukvara, användargränssnitt och grafiska funktioner som finns tillgängliga för dig. Dessa skyddas av upphovsrättslagar och du får endast använda webbplatserna för personligt bruk i enlighet med de allmänna villkor som anges av företaget och tillämpliga lagar.

Du kommer att behöva förhandsgodkännande av Forseti för att annat än för privat bruk visa eller använda varumärken, servicemärken, varunamn och/eller tillhörande logotyper, ensamma eller tillsammans med någon text, från webbplatsen eller från ett dotterbolag eller närstående företag till, eller ett företag som tillhör samma grupp av företag som, eller för majoriteten av aktieägare i, någon av de mjukvaror som regleras av dessa allmänna villkor.

Andra produkter (till exempel Net Entertainment) och tjänstenamn som visas eller hänvisas till på någon av webbplatserna kan vara varumärken eller servicemärken tillhörande dessa företag och de respektive ägarnas exklusiva egendom. Utan skriftligt medgivande av ägarna och/eller innehavarna av varumärkena och servicemärkena får dessa inte användas offentligt.

Animationer, avatarer, bilder, bakgrundsbilder, annan grafik, fotografier, video- och ljudklipp, knappikoner, strömmande data, nedladdningsbara material, datasammanställningar och mjukvara som är tillgänglig från webbplatserna och är licensierad, drivs eller kontrolleras av Forseti är patentskyddad information och värdefull immaterialrätt för företaget eller den part som är ansvarig för att tillhandahålla materialet. Företaget äger alla rättigheter och intressen i ovan nämnda material.

Materialet får inte kopieras, distribueras, återpubliceras, modifieras, laddas upp, postas eller överföras på något sätt, förutom för privat bruk, utan skriftligt medgivande från företaget.

11. Integritetspolicy

Vänligen hänvisa till vår Integritetspolicy.

12. Klagomål

Klagomål hanteras av vår kundtjänstavdelning och eskaleras till kundtjänstmanager ifall nödvändigt. Kundtjänst kommer att svara på alla klagomål så fort som möjligt och inte senare än två arbetsdagar efter att klagomålet mottagits (maxtid för ett svar är 10 dagar).

HappyCasino ska regelbundet hålla kunden informerad under ärendets gång och ge en uppskattning om hur lång tid det krävs för att utreda och lösa klagomålet.

Om du fortfarande känner dig missnöjd kan du hänvisa ditt ärende för tilldömande av vår alternativa tjänst för tvistlösning (ADR) EADR, för formulär vänligen besök https://eadr.org/eadr-form/ eller via tvistlösning på nätet på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

EADR kommer hjälpa dig att lösa klagomålet genom att underlätta kommunikationen mellan dig och oss.

Du kan också hänvisa ditt klagomål till ARN, Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som hjälper till med tvister som involverar spel eller lotterier som överstiger 1 000 SEK (www.arn.se).

13. Lagföreskrivna rättigheter

Dina lagföresrivna rättigheter påverkas inte av denna handlingsprocedur.

14. Ansvarsbegränsning

Du använder webbplatsen och deltar i spelen på egen risk. Webbplatserna och spelen tillhandahålls utan någon garanti, varken uttryckligen eller underförstått.

Utan att det påverkar allmängiltigheten av föregående bestämmelse kan Forseti, dess chefer, anställda, partners och tjänsteleverantörer:

– inte garantera att mjukvaran och/eller webbplatsen är lämpliga för dess ändamål;

– inte garantera att mjukvaran och/eller webbplatsen är fria från fel;

– inte garantera att webbplatserna och/eller spelen kommer att vara tillgängliga utan avbrott;

– inte hållas ansvariga för någon förlust, kostnad, utgift eller skada, vare sig direkt eller indirekt, särskild, följdskador, tillfälliga eller på annat sätt, som uppstått kopplat till din användning av mjukvaran eller deltagande i spelen.

Du accepterar härmed att till fullo hålla operatören, våra chefer, anställda, partners och tjänsteleverantörer skadelösa för eventuella kostnader, utgifter, förluster, skador, fordringar eller skulder som uppstått kopplat till din användning av programvaran eller deltagande i spelen.

I den utsträckning som lagen tillåter kommer det maximala ansvar till följd av eller i samband med användning av programvaran, oavsett orsaks (vare sig i kontakt, kränkning, garantibrott eller annat) inte att överstiga 1000 kr.

15. Brott, straff och uppsägning

Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om Forseti har en rimlig grund att misstänka att du har brutit dem förbehåller företaget sig rätten att inte öppna, att säga upp eller att stänga ditt användarkonto, att kvarhålla eventuella pengar i ditt användarkonto (inklusive insättningar) och att använda dessa medel för skador som du orsakat i detta avseende.

Forseti förbehåller sig rätten att frysa eller avsluta ditt användarkonto eller att avbryta eventuella insatser efter vårt absoluta gottfinnande om företaget misstänker att du bryter mot detta avtal, har problem med borgenärer eller är involverad i olagliga eller bedrägliga verksamheter när du använder någon av webbplatserna, något av bonusprogrammen eller på andra sätt är skadlig för vår verksamhet.

Du är medveten om att företaget är den slutgiltiga beslutsfattaren gällande huruvida du har brutit mot företagets regler eller villkor på ett sådant sätt att det resulterar i avstängning eller permanent avstängning från deltagande på vår webbplats.

16. Uppdelning av avtal

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara olagliga eller inte kan verkställas kommer denna bestämmelse att avskiljas från dessa allmänna villkor medan alla andra bestämmelser skall förbli i kraft opåverkade av ett sådant avskiljande.

17. Tilldelning

Forseti förbehåller sig rätten att tilldela eller på annat sätt lagenligt överföra detta avtal. Du får inte tilldela eller på annat sätt överföra detta avtal.

18. Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa allmänna villkor styrs av lagar i Malta och parterna underkastar sig de maltesiska domstolarnas jurisdiktion.

19. Bonusvillkor

Se våra bonusvillkor.